Yükseköğretim Mevzuatı

Kanun

 Yükseköğretim Kanunu (2547)

 

Yönetmelik

 Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

 Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

 Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

 Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

Esaslar

 Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

 Ek Madde 1 Uyarınca Yapılacak Yatay Geçişlere İlişkin Uygulama ve Esaslar

 Ek Madde-2 Uyarınca Mısır ve Suriye'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar

 Ek Madde-2 Uyarınca Yemen'den Yapılabilecek Yatay Geçiş İşlemlerine İlişkin Esaslar